Administracja George’a W. Busha rozważa wysłanie przedstawicieli dyplomatycznych do Iranu – oznajmiła amerykańska Sekretarz Stanu Condoleezza Rice. Celem misji miałaby być poprawa relacji pomiędzy obywatelami obu krajów, ale nie oznaczałaby ona nawiązania stosunków dyplomatycznych z Teheranem.

Swoim oświadczeniem Rice zaprzeczyła spekulacjom, jakoby obecna administracja zamierzała pozostawić rozstrzygnięcie w kwestii przedstawicielstwa dyplomatycznego w Iranie swoim następcom. Za takim scenariuszem miałby stać fakt, że Teheran wbrew opinii międzynarodowej nie zaprzestał prac nad programem nuklearnym.

Wysłanie amerykańskich przedstawicieli do Iranu nie miałoby na celu nawiązania stosunków dyplomatycznych z tym krajem. Szukamy dróg nawiązania kontaktu z narodem irańskim - podkreśliła Rice. Podobne przedstawicielstwo Stanów Zjednoczonych istnieje na Kubie. Pracują w nim członkowie amerykańskiej służby dyplomatycznej i miejscowi, zatrudnieni przez Departament Stanu USA.