​Grecki parlament podjął w nocy decyzję, która otwiera drogę do wstrzymania finansowania z budżetu państwa skrajnie prawicowej partii Złota Jutrzenka. Znowelizował ustawę o finansowaniu partii politycznych. Pozwoli to na odebranie dotacji państwowych tym ugrupowaniom, które zostaną oskarżone o działalność przestępczą lub terrorystyczną.

Parlament będzie mógł pozbawić partię prawa do dotacji z budżetu państwa absolutną większością głosów, jeśli więcej niż jedna piąta jej centralnego kierownictwa lub deputowanych do parlamentu krajowego lub też Parlamentu Europejskiego zostanie postawiona w stan oskarżenia.

Za nowelizacją głosowało 235 z 269 obecnych w parlamencie deputowanych. Od głosu wstrzymało się 34 deputowanych z Komunistycznej Partii Grecji (KKE) i prawicowego ugrupowania Niezależni Grecy (ANEL). Przed głosowaniem, na znak protestu, salę opuścili deputowani Złotej Jutrzenki. Partia ta uznała nowelizację za sprzeczną z konstytucją i kolejny etap politycznych prześladowań ze strony rządu.

Obecnie dziewięciu z 18 parlamentarzystów Złotej Jutrzenki oskarżonych jest o udział w organizacji przestępczej. Trzech deputowanych tej partii, w tym jej przewodniczący, przebywa w areszcie.

Przywódca Złotej Jutrzenki Nikolaos Michaloliakos, pięciu deputowanych i dziesiątki członków tej partii aresztowano 28 września pod zarzutem przynależności do przestępczego ugrupowania. Była to reakcja na serię ataków na imigrantów oraz na zamordowanie walczącego z rasizmem rapera Pawlosa Fyssasa.

(MRod)