W wywiadzie opublikowanym w internetowym wydaniu dziennika New York Times, francuski prezydent Nicolas Sarkozy opowiedział się za zaostrzeniem sankcji wobec Iranu. Przestrzegł również francuskie koncerny naftowe i gazowe przed inwestowaniem w Iranie.

Jego zdaniem należy wywrzeć silniejszą presję na Iran, aby skłonić władze w Teheranie do wyrzeczenia się ambicji nuklearnych: Istnieje szeroka gama decyzji, które społeczność międzynarodowa musi podjąć, aby przekonać Iran, że zmierza do ślepego zaułka. Tak, jak przekonaliśmy Koreę Północną, jak przekonaliśmy Libię - wyjaśnił Sarkozy.

Sarkozy uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby uchwalenie przez ONZ nowej rezolucji, zaostrzającej sankcje wobec Iranu. Gdyby Rada Bezpieczeństwa ONZ okazała się do tego niezdolna, dodatkowe restrykcje może wprowadzić sama Unia Europejska.

Sarkozy wezwał też francuskie koncerny do nieangażowania się w nowe projekty w Iranie. Analogiczną prośbę skierował do francuskich banków.

Państwa zachodnie, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, chcą wymóc na Iranie zawieszenie jego programu atomowego, podejrzewając republikę islamską o zamiar potajemnego wyprodukowania broni jądrowej. Teheran odpiera te zarzuty, twierdząc, że chodzi mu wyłącznie o uzyskanie paliwa dla cywilnej energetyki atomowej.