Tylko 11 proc. Rosjan uważa, że rewolucja bolszewicka to katastrofa - wynika z sondażu opublikowanego na dzień przed 90. rocznicą wybuchu rewolucji. Wielu rosyjskich obywateli ma pozytywny stosunek do tego wydarzenia, które zapoczątkowało 74 lata komunistycznych rządów w ZSRR.

Jedna czwarta ankietowanych uznała, że rewolucja październikowa dała impuls do społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Ponad 20 proc. mieszkańców Rosji jest zdania, że rewolucja bolszewicka rozpoczęła nową erę w historii narodu rosyjskiego, zaś jedynie 17 proc. uznało, że była ona hamulcem rozwoju państwa rosyjskiego.

Od ostatniego sondażu przeprowadzonego w 2005 roku wyraźnie spadła liczba respondentów mających pozytywną opinię o rewolucji październikowej. Wzrosła też liczba osób nie posiadających własnego zdania na ten temat.