Stopa bezrobocia w Niemczech w marcu 2009, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,1 proc. wobec 8,0 proc. w lutym - podał Federalny Urząd Pracy. Biuro podało, że gospodarka Niemiec jest w ostrej recesji. Analitycy oczekiwali, że w marcu stopa bezrobocia wyniesie 8,0 proc.

Rząd Niemiec zamierza drastycznie obniżyć prognozę wzrostu gospodarczego na 2009 rok – informuje dziennik "Bild", powołując się na nieoficjalne informacje. Według niemieckiej gazety ministerstwo gospodarki liczy się ze spadkiem produktu krajowego brutto na poziomie 4-4,5 proc. czytaj więcej

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła w marcu o 69 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych. Analitycy spodziewali się wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 52 tys., po wzroście w lutym o 50 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w marcu po uwzględnieniu czynników sezonowych 3,4 mln wobec 3,3 mln poprzednio. Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 3,586 mln wobec 3,552 mln poprzednio, a stopa bezrobocia wyniosła 8,6 proc. wobec 8,5 w lutym - podał urząd pracy.