Bułgaria wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu pracowników spoza Unii Europejskiej - poinformował wiceminister pracy i polityki socjalnej Dimityr Dimitrow, cytowany przez radio publiczne. Według ocen resortu pracy bezrobocie w Bułgarii powoli wzrasta w ostatnich miesiącach. Obecnie wynosi ono 7 proc., przy miesięcznym wzroście o 0,32 proc.

Najpoważniejszy wzrost bezrobocia widać w budownictwie. Na razie trudno ocenić, jaki będzie spadek zatrudnienia w turystyce, gdzie odnotowuje się spadek liczby gości. Jeszcze rok temu Bułgaria skarżyła się na brak przynajmniej kilku tysięcy rąk do pracy i negocjowała z Chinami i Wietnamem możliwość sprowadzenia pracowników, głównie dla turystyki.

Według wiceministra nie można jeszcze mówić o masowym powrocie do Bułgarii emigrantów. Oficjalne statystyki mówią o powrocie 4 tys. osób w 2008 roku. Jednak liczba ta nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy z uwagi na fakt, że emigranci zachowują stałe zameldowanie w kraju.