Relacje Polski z Litwą są najgorsze pomiędzy dwoma państwami w Unii Europejskiej - powiedział w wywiadzie dla agencji BNS dziennikarz tygodnika "The Economist" Edward Lucas. Według niego są one gorsze niż stosunki Węgier ze Słowacją, czy Węgier z Rumunią.

W ocenie Lucasa złe stosunki polsko-litewskie, które określa mianem "tragedii", mają negatywny wpływ również na Łotwę i Estonię, ponieważ hamują rozwój ważnych regionalnych projektów infrastrukturalnych.

Oświadczenia (prezydent Litwy) Dalii Grybauskaite i (szefa MSZ) Audroniusa Ażubalisa stwarzają wrażenie, że Litwa jest państwem nieprzewidywalnym i to wzbudza niepokój wśród sąsiadów - twierdzi brytyjski dziennikarz.

Wyraża też opinię, że Litwa w swej polityce zagranicznej zepsuła wszystko: stosunki z Polakami, Żydami, Amerykanami i Unią Europejską.

Zdaniem Lucasa rozstrzygnięcie problemów polsko-litewskich dotyczących polskiej mniejszości narodowej wymaga czasu. Potrzebny jest proces (...) i nadzieja, że z czasem złość minie - mówi dziennikarz.

W zasadzie kwestia pisowni polskich nazwisk to drobnostka, gdyż nie dotyczy bezpośrednio codziennego życia ludzi - ocenia. Jego zdaniem od pisowni nazwisk znacznie ważniejsze jest kwestia statusu języka polskiego w szkołach.

Lucas przypomina, że w sprawie używania języków mniejszości narodowych w Europie są doskonałe wzorce. Jest masa wzorców, jak rozstrzygnąć tę kwestię mądrze i bez złości - mówi Lucas przytaczając przykład funkcjonowania języka walijskiego w Wielkiej Brytanii, czy katalońskiego w Hiszpanii.

Zdaniem dziennikarza to porażka litewskiego MSZ, że nie potrafiło zastosować europejskiego doświadczenia.

Lucas proponuje, by sprawą mniejszości narodowych zajęli się premierzy obu krajów, gdyż Andrius Kubilius i Donald Tusk dogadują się znacznie lepiej niż szefowie dyplomacji Audronius Ażubalis i Radosław Sikorski.