Po trzech latach Rosja zniosła embargo na import polskich owoców i warzyw – poinformowała Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego. Umowę w tej sprawie podpisano już w marcu, jednak Moskwa czekała na uzgodnienie z UE szczegółów kontroli zawartości pestycydów w towarach. Import produktów z naszego kraju będzie odbywał się na podstawie regionalnych zezwoleń i fitosanitarnych certyfikatów.

Rosyjskie embargo na import polskich towarów pochodzenia roślinnego zostało wprowadzone trzy lata temu. Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego zarzucała Polsce, że np. w partiach jabłek, kapusty pekińskiej, białej kapusty, papryki, marchwi i pomidorów wyhodowanych w Polsce, a dostarczonych do Rosji przez terytorium Litwy, wykryto pestycydy, azotany i sole metali ciężkich w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

Moskwa zdobyła się na gest dobrej woli w dniu posiedzenia ministrów spraw zagranicznych i obrony Unii Europejskiej. W porządku w Brukseli obrad znalazła się dyskusja o Rosji przed piątkowym szczytem UE-Rosja we francuskiej Nicei.

Warto zaznaczyć, że w końcu ubiegłego roku Moskwa zniosła embargo na import polskiego mięsa.