Polacy wypadli najlepiej w ankiecie, przeprowadzonej wśród internautów różnych narodowości. Oparta była na standardowym teście, który zdać muszą wszystkie osoby ubiegające się o obywatelstwo Wielkiej Brytanii.

Test sprawdza znajomość podstawowych informacji na temat brytyjskich instytucji i stylu życia Brytyjczyków. By go zdać, należy odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 14 z 24 pytań. Polacy wypadli w ankiecie najlepiej, z średnim wynikiem ponad 15 trafnych odpowiedzi.

Co ciekawe, Brytyjczycy uplasowali się dopiero na 6 miejscu. Zdaniem twórców ankiety, jej zaskakujący wynik potwierdza regułę, że nie można podchodzić do testów nieprzygotowanym i oczekiwać sukcesów.

Nasi rodacy udowodnili z kolei inną zasadę – że Polak po prostu potrafi. Od ponad dwóch lat brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych testuje każdą osobę ubiegającą się obywatelstwo. Test oblewa ponad jednak trzecia kandydatów.