Trzeba zrobić wszystko, by wykorzenić z Kościoła plagę pedofilii i rozpocząć proces pojednania oraz leczenia jej ofiar – uważa papież. Przestrzegł też przed wszelkimi próbami uniknięcia skandalu.

W liście do przewodniczących episkopatów i przełożonych zakonów Franciszek poprosił ich o pełną współpracę z powołaną przez niego w marcu 2014 roku Komisją ds. Ochrony Nieletnich. Zasiada w niej m.in. była premier i była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka.

Zadaniem Komisji jest przygotowanie propozycji i inicjatyw w celu poprawy norm oraz procedur na rzecz ochrony nieletnich oraz dorosłych niepełnosprawnych przed seksualnym wykorzystywaniem. 

Papież podkreślił, że w skład tej komisji powołał osoby o najwyższych kwalifikacjach, znane z zaangażowania na tym polu. Następnie nawiązał do swego lipcowego spotkania z grupą ofiar pedofilii z kilku krajów i dodał, że utwierdziło go ono w przekonaniu, iż "należy dalej czynić wszystko, co możliwe, by wykorzenić z Kościoła plagę seksualnych nadużyć wobec nieletnich i otworzyć drogę pojednania i leczenia tych, którzy zostali wykorzystani".

Franciszek dodał, że za kilka dni Komisja zbierze się po raz pierwszy w pełnym składzie, reprezentującym wszystkie kontynenty.  

Rodziny muszą wiedzieć, że Kościół nie szczędzi wysiłków, by chronić ich dzieci i że mają one prawo zwrócić się do niego z pełnym zaufaniem, ponieważ jest bezpiecznym domem - napisał papież. Następnie podkreślił: "Nie można zatem dawać pierwszeństwa innym względom jakiejkolwiek natury, jak na przykład pragnienie uniknięcia skandalu, gdyż nie ma absolutnie miejsca w posłudze duszpasterskiej dla tych, którzy wykorzystują nieletnich".  

Papież dodał, że duszpasterze i przełożeni wspólnot zakonnych powinni być gotowi spotkać się z ofiarami i ich bliskimi po to, by ich "wysłuchać i prosić o przebaczenie".  

(mpw)