Przez niego badania opóźniły się co najmniej o pół roku - o oszustwie koreańskiego badacza komórek macierzystych głośno mówi się na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Postępów Nauki w St. Louis.

Wiele laboratoriów chciało bowiem zastosować technikę, o sukcesie której informował koreański naukowiec Hwang Wu-Suk. Świat nauki z dużym rozczarowaniem przyjął więc wiadomość, że metoda klonowania komórek macierzystych okazała się oszustwem.

Naukowcy zgodnie jednak podkreślają, że wyodrębnienie komórek macierzystych ze sklonowanych ludzkich embrionów, mimo etycznych kontrowersji i ograniczenia funduszy na badania, jest tylko kwestią czasu. Międzynarodowa współpraca naukowa w tej dziedzinie bowiem nadal się rozwija. To międzynarodowy problem. Wielu naukowców z różnych stron świata pracuje intensywnie, by go rozwiązać - mówią badacze. Ich zdaniem, praca ta powinna przynieść wyniki najdalej w ciągu kilku najbliższych lat.

Donald Kennedy, redaktor naczelny czasopisma „Science” zapowiada, że w kwietniu zostaną ujawnione sprawozdania dwóch komisji, które zajmowały się sprawą oszustwa koreańskiego naukowca.