Podczas konsystorza w bazylice świętego Piotra Benedykt XVI nałożył biret kardynalski metropolicie warszawskiemu Kazimierzowi Nyczowi i wręczył mu bullę z nominacją. Razem z arcybiskupem Warszawy birety kardynalskie otrzymało 23 purpuratów.

M.in. prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa Mauro Piacenza, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Jedności Chrześcijan Kurt Koch, koptyjski patriarcha Aleksandrii w Egipcie Antonios Naguib, szef Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej Velasio De Paolis, arcybiskup Palermo Paolo Romeo, arcybiskup Waszyngtonu Donald William Wuerl i arcybiskup Monachium Reinhard Marx.

Na konsystorz przyjechało z całego świata około 150 kardynałów, z Polski - Stanisław Dziwisz, Franciszek Macharski, Józef Glemp. Był też prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk. Był to trzeci konsystorz od początku pontyfikatu Benedykta XVI. Poprzednie odbyły się w marcu 2006 roku i w listopadzie 2007 r.