Niemcy zrobią wszystko, by w czasie półrocznego przewodnictwa Berlina w pracach UE, rozpoczęły się rozmowy na temat nowego partnerstwa między Unią a Rosją – zapowiedziała Angela Merkel na forum Parlamentu Europejskiego.

Kanclerz Niemiec podkreślała, że nowa umowa z Moskwą ma "strategiczne znaczenie" dla Europy. Rozpoczęcie rokowań w listopadzie ubiegłego roku zablokowała Polska w związku z nałożonym przez Moskwę embargiem na polskie mięso.

Dziś sprawę embarga mają w Berlinie omawiać eksperci weterynaryjni Komisji Europejskiej, Polski i Rosji. Moskwa już kilka dni temu oświadczyła, że nie spodziewa się żadnego przełomu po tych rozmowach. Również Komisja Europejska nie oczekuje, że już dziś osiągnięte zostanie porozumienie. Posłuchaj relacji berlińskiego korespondenta RMF FM Tomasza Lejmana: