Kryzys zabiera Niemcom pracę. Stopa bezrobocia u naszych zachodnich sąsiadów w styczniu 2009 wyniosła 7,8 proc. wobec 7,7 proc. w grudniu 2008 - podał Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła w styczniu o 56 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych. Analitycy spodziewali się wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 30 tys., po wzroście w grudniu o 33 tys. po korekcie. Liczba osób bezrobotnych wyniosła w styczniu po uwzględnieniu czynników sezonowych 3,27 mln wobec 3,21 mln poprzednio. Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 3,49 mln.