Izba Reprezentantów Kongresu USA odmówiła przyznania administracji żądanych przez nią 81 mln dolarów na zamknięcie więzienia w Guantanamo. Demokratyczni przywódcy Izby stwierdzili, że prezydent Obama nie otrzyma funduszy na ten cel, dopóki nie przedstawi "konkretnego programu" likwidacji więzienia i przeniesienia przetrzymywanych tam więźniów. W Guantanamo przebywa ponad 200 więźniów podejrzanych o terroryzm.

Jak poinformował demokratyczny przewodniczący Komisji Przydziału Środków Budżetowych Izby Reprezentantów David Obey, suma 81 mln dolarów, o jakie zwrócił się do Kongresu rząd, została wykreślona z ustawy o dodatkowych funduszach na prowadzenie wojen w Iraku i Afganistanie.

Obama na początku swej prezydentury obiecał zamknięcie Guantanamo do końca tego roku. Nie jest to jeszcze wykluczone, gdyż rząd może uzyskać potrzebne fundusze w późniejszym terminie.

Jak wynika z wyjaśnień zastrzegających sobie anonimowość pracowników Kongresu, Demokraci usunęli fundusze na zamknięcie Guantanamo na prośbę Republikanów, którzy są przeciwni jego likwidacji. Twierdzą oni, że jego pensjonariuszy trzeba będzie umieścić w więzieniach w USA, ponieważ nie uda się przekazać wszystkich za granicę. Trwają negocjacja z krajami europejskimi, które wyrażały gotowość przyjęcia niektórych więźniów Guantanamo.

W zamian za skreślenie 81 mln na zamknięcie Guantanamo kierownictwo Demokratów uzyskało poparcie Republikanów dla ustawy o funduszach na wojnę - niezbędne w sytuacji, gdy poparcia dla tych funduszy odmówiło część Demokratów z lewego, antywojennego skrzydła partii. Kierownictwo Partii Demokratycznej zapewnia, że nadal będzie współpracować z Białym Domem w sprawie zamknięcia Guantanamo.