Wielkie zamieszanie wybuchło wokół podręcznika historii ocenzurowanego pod presją islamskich fundamentalistów we Francji. Lawinę protestów wywołuje zamazanie twarzy Mahometa na reprodukcji malowidła z XIII wieku.

List protestacyjny do ministerstwa oświaty przeciwko temu „pierwszemu w powojennej Francji przypadkowi ocenzurowania podręcznika historii dla licealistów” wystosował największy francuski związek nauczycielski.

W specjalnej petycji nauczyciele żądają - w imię prawdy historycznej - przywrócenia poprzedniej wersji podręcznika, w której reprodukcja dzieła sztuki nie została „okaleczona”.

Wydawca tłumaczy natomiast, że twarz Mahometa została zamazana, żeby nie szokować muzułmańskich uczniów. Islam zakazuje rozpowszechniania podobizn proroka. O aferze wokół podręcznika informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz: