Europejskie służby policyjne aresztowały 70 osób podczas przeprowadzonej na wielką skalę w 18 krajach wspólnej operacji przeciwko handlowi dziećmi - ogłosił Europol.

Dzięki operacji zdołano m.in. zidentyfikować 53 nieletnich jako potencjalne ofiary organizacji przestępczych, co umożliwi ich ochronę. 

Według wydanego komunikatu, "operacja na skalę paneuropejską wymierzona była przeciwko handlowi nieletnimi, wykorzystywaniu seksualnemu nieletnich oraz zmuszaniu ich do żebractwa". 

34 osoby aresztowano pod zarzutem uprawiania handlu ludźmi, a 36 osób za rozpowszechnianie treści związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Niektórzy usłyszeli też zarzuty w związku z pomaganiem w nielegalnej imigracji.  

W toku operacji skontrolowano m.in. 127 tys. osób i 63,8 tys. pojazdów. Policja przeprowadziła również kontrolę prywatnych domów, sklepów, hoteli, dworców i lotnisk oraz przejść granicznych.

W operację Europolu, którą koordynowała policja brytyjska, były zaangażowane władze policyjne 16 innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Opracowanie: