​W przegłosowanej przez Izbę Reprezentantów propozycji ustawy o budżecie obronnym na rok 2018 zaakceptowano przeznaczenie 4,6 mld dolarów na odstraszanie Rosji w Europie - podał w środę portal Stars & Stripes. Portal zwraca uwagę, że kongresmeni opowiadają się za opracowaniem strategii zakładającej obecność większej liczby amerykańskich żołnierzy w Europie oraz chcą, by powtórnie rozważono ewentualne zamknięcia istniejących tam baz USA.

Przegłosowana w Izbie Reprezentantów propozycja ustawy w sprawie budżetu resortu obrony, tzw. National Defense Authorization Act (NDAA), zakłada, że 4,6 mld dolarów zostanie przeznaczone na działania odstraszające Rosję w Europie. 

Fundusze mają zostać przesunięte z tzw. funduszy awaryjnych do budżetu podstawowego resortu obrony. Przedstawiciele armii od dawna sugerowali zmianę sposobu finansowania, argumentując, że środki pochodzące bezpośrednio z budżetu to bezpieczniejszy i pewniejszy sposób finansowania.

USA powinny opracować i wprowadzić w życie politykę i strategię mającą na celu odstraszanie oraz, jeśli jest to konieczne, przeciwstawienie się agresji ze strony Rosji - cytuje projekt ustawy portal. Będzie to wymagało wzmocnienia potencjału wojskowego USA w Europie, włącznie z uwzględnieniem inwestycji w siły stacjonujące tam na stałe i w siły rotacyjne - dodano.

W projekcie mowa jest również o zwiększeniu zdolności do obrony przeciwrakietowej Europy oraz przeznaczeniu większego budżetu na aktywa wywiadowcze w Europie, na które od 2015 roku jest zwiększone zapotrzebowanie.

Ustawa przewiduje konieczność dorocznego składania przez siły zbrojne USA raportu na temat zagrożeń wynikających z prowadzonej przez Rosję tzw. wojny hybrydowej.

Stars & Stripes przypomina także, że nowe wydatki muszą być zatwierdzone przez Senat USA. Dodatkowo wymagane będzie anulowanie ustawy o kontroli budżetu (Budget Control Act) z 2011 roku, która wprowadziła ograniczenia w zakresie zwiększania wydatków zbrojeniowych bez równoważących je wzrostów wydatków na cywilne programy rządowe. 

Po przegłosowaniu przez Senat i komisje rozdziału środków budżetowych obu izb ustawa stanie się przedmiotem głosowania całego Kongresu. Po jej przyjęciu Pentagon będzie miał 120 dni na przedstawienie nowego planu i strategii dla stacjonujących w Europie wojsk USA.

(ph)