Bułgarska Wyższa Rada Sądownicza, w 25-osobowym składzie, wstrzymała się od głosu nad wnioskiem Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) o zawieszeniu Polski w tym gremium. Propozycję zawieszenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa wysłał zarząd ENCJ do swoich członków.

Bułgarska Wyższa Rada Sądownicza, w 25-osobowym składzie, wstrzymała się od głosu nad wnioskiem Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) o zawieszeniu Polski w tym gremium. Propozycję zawieszenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa wysłał zarząd ENCJ do swoich członków.
Zdjęcie ilustracyjne /Jakub Kaługa /RMF FM

Wniosek ma być rozpatrywany na posiedzeniu plenarnym ENCJ 17 września w Bukareszcie. Za wnioskiem głosowało czterech członków Wyższej Rady Sądowniczej, jeden był przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. To oznacza, że również w Bukareszcie Bułgaria wstrzyma się od głosu w sprawie zawieszenia Polski. 

Decyzja została podjęta po długiej dyskusji - informuje bułgarskie radio publiczne. Większość członków wstrzymało się od głosu, ponieważ uważa, że zaopiniowanie sprawy przez ministerstwo spraw zagranicznych i ministerstwo sprawiedliwości Bułgarii nadało dyskusji w Radzie charakter polityczny. O opinię tych resortów zwrócił się Bojan Magdalinczew, członek Rady i sprawozdawca w sprawie zawieszenia Polski w ENCJ.  

Oba resorty podkreśliły, że stanowisko na posiedzeniu w Bukareszcie powinno odpowiadać interesom narodowym Bułgarii. Ważne jest również zachowanie dobrych stosunków z Polską, która jest istotnym partnerem w mechanizmie współpracy i weryfikacji unijnego instrumentu oceniającego postępy Bułgarii i Rumunii w reformie sądownictwa oraz w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Od tych ocen zależy m.in. przyjęcie obu państw do strefy Schengen, o co starają się od lat. 

12 lipca 2018 roku Wyższa Rada Sądownicza na wniosek prokuratora generalnego Sotira Cacarowa odmówiła zajęcia stanowiska w sprawie reform sądowniczych w Polsce. Nie opublikowała oświadczenia ENCJ w sprawie Polski.

(tw)