Bułgaria obejmuje półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Hasło prezydencji to "Zjednoczenie tworzy siłę". Wśród priorytetów Bułgarii jest europejska perspektywa Bałkanów Zachodnich oraz polityka spójności podczas rozpoczynającej się w tym roku debaty na temat budżetu UE po 2020 roku.

To Bułgaria zdecyduje, kiedy unijni ministrowie ds. europejskich zajmą się wnioskiem Komisji Europejskiej, by stwierdzić na podstawie art. 7 Traktatu UE, że Polska jest krajem niepraworządnym. 

Najpierw ten punkt wprowadzi pod obrady unijnych ambasadorów. Małe są szanse na wsparcie ze strony Bułgarii.

Bułgaria jest sama objęta specjalnym, unijnym monitoringiem w kwestiach praworządności. Według rankingów jest najbardziej skorumpowanym krajem UE. Zdaniem rozmówców korespondentki RMF FM, Sofia będzie więc chciała pokazać podczas swojego przewodnictwa w UE, że jest krajem w pełni respektującym unijne wartości, a sprzyjanie Polsce oznaczałoby, że opowiada się za niepraworządnością.

(m)