Brytyjczycy, którzy uczestniczyli w próbach nuklearnych ponad pół wieku temu, wznowili walkę o odszkodowania. W sądzie najwyższym w Londynie rozpoczął się właśnie kolejny etap tej sprawy.

Sprawa dotyczy ponad 1000 byłych żołnierzy, którzy twierdzą, że w wyniku napromieniowania doznali znacznego uszczerbku na zdrowiu. Wielu z nich zachorowało na raka.

Wielka Brytania prowadziła testy z bronią nuklearną na maleńkich wyspach Oceanu Spokojnego w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Weterani domagają się od ministerstwa obrony odszkodowania. Rzecznik resortu, przyznaje, że brytyjskie siły zbrojne mają wobec uczestników tych testów dług wdzięczności.

Wyklucza jednak możliwość wypłacenia jakichkolwiek pieniędzy. Decyzje o odpowiedzialności państwa wobec obywateli podejmie zespół siedmiu lordów, którzy tworzą najwyższą instancję cywilnego prawa na Wyspach.