Rozmowy były pożyteczne, ale mało owocne – tak wiceminister rolnictwa Marek Zagórski podsumowuje dwudniowe rozmowy o rosyjskim embargu na polskie mięso. W spotkaniu w Moskwie brali udział rosyjscy eksperci, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Polski.

Jedynym rezultatem moskiewskiego spotkania jest obietnica Rosji, że w najbliższych dniach Polska dostanie raport z kontroli weterynaryjnej przeprowadzonej przez Rosjan w naszym kraju w połowie lutego. Następnie Polska będzie miała dwa tygodnie na ustosunkowanie się do zastrzeżeń.

Rosja wprowadziła embargo na żywność z Polski jesienią 2005 roku. Moskwa zarzuciła wówczas polskiej stronie fałszowanie certyfikatów weterynaryjnych i fitosanitarnych. Warszawa usunęła uchybienia w tej dziedzinie, jednak Rosja nie zniosła zakazu.

W odpowiedzi w listopadzie ubiegłego roku Polska zablokowała rozpoczęcie negocjacji między Unią Europejską a Rosją w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy. W konsekwencji prowadzenie rozmów z Moskwą w sprawie zniesienia rosyjskiego embarga wzięła na siebie Komisja Europejska.