Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) poinformowała o awarii systemu zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Z komunikatu Eurocontrolu wynika, że awaria systemu będzie miała wpływ na system planów lotów.

"Wprowadzono procedury awaryjne, które spowodują zmniejszenie zdolności europejskiej sieci o około 10 procent. Trwają prace nad rozwiązaniem problemu" - podkreśliła organizacja.

System zarządzania przepływem ruchu lotniczego (Enhanced Tactical Flow Management System - ETFMS) ma kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania transportu lotniczego w Europie. Eurocontrol zapewnia, że awarią nie została dotknięta bezpośrednio kontrola ruchu lotniczego. Nie ma również skutków dla bezpieczeństwa.

Belgijskie media (Eurocontrol znajduje się w Brukseli) podają, że zmniejszona zostanie liczba samolotów, które maksymalnie mogą być obsłużone co godzinę. Na razie nie ma informacji, jakie ograniczenia mogą być nałożone na konkretne lotniska. Wiadomo już, że w związku z awarią na polskich lotniskach, w tym Lotnisku Chopina, można spodziewać się opóźnień startów i lądowań samolotów. Przyznał to rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Mateusz Sokołowski.

Eurocontrol nałożył ograniczenia na europejskie porty lotnicze w kwestii lądowań i startów samolotów. Nie są one jednorodne dla wszystkich portów. Trudno w tej chwili wskazać, na ilu lotniskach w Polsce mogą wystąpić opóźnienia. Pasażerowie muszą się jednak przygotować, że opóźnienia mogą wystąpić - zastrzegł Sokołowski.

Dodał, że zgodnie z informacją, jaką PAŻP uzyskała od Eurocontrol, awaria prawdopodobnie ma zostać usunięta dziś wieczorem.

Organem zarządzającym całym ruchem lotniczym w Europie jest Network Manager w Brukseli. To tam nastąpiła awaria systemu, który zbiera i przypisuje złożone plany lotów do konkretnych operacji. PAŻP przeszła na system zapasowy, podobnie jak Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol). Musimy jednak dostosować się do nałożonych ograniczeń - tłumaczył rzecznik PAŻP.


(mpw)