Leszek Miller jest na zwolnieniu lekarskim, a mimo to pracuje. To niezgodne z prawem. Czy ZUS każe mu zwrócić wypłacony zasiłek chorobowy? - zastanawia się „Życie Warszawy”. I kto właściwie jest pracodawcą Millera?

Premier jest normalnym pacjentem, figuruje w spisie szpitalnym i ma zwolnienie lekarskie - mówi dyrektor szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej Marek Durlik.

Mimo to Miller wykonuje obowiązki szefa rządu m.in. przyjmuje zagranicznych gości, przeprowadza służbowe rozmowy telefoniczne, a nawet stawia się w swoim miejscu pracy i prowadzi posiedzenia Rady Ministrów - pisze dziennik.

Przeciętny Kowalski w takiej sytuacji musiałby zwrócić ZUS-owi wypłacony zasiłek. Nie można przecież jednocześnie pracować i chorować. Czy premiera dotyczą te same przepisy? I kto właściwie jest jego pracodawcą?

Trudno było to ustalić, bo w samej Kancelarii Premiera urzędnicy niewiele na ten temat wiedzą. Nie wiedzą także najbliżsi współpracownicy szefa rządu. To dobre pytanie... Równie dobrze można by zapytać, kto zatrudnia króla lub prezydenta - żartuje Iwiński.

08:15