Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zorganizować kilkadziesiąt narad edukacyjnych przed czerwcowym okrągłym stołem. Rozmowy miałyby odbywać się w szkołach, tak by mogli wziąć w nich udział także rodzice.

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zorganizować kilkadziesiąt narad edukacyjnych przed czerwcowym okrągłym stołem. Rozmowy miałyby odbywać się w szkołach, tak by mogli wziąć w nich udział także rodzice.
Sławomir Broniarz / Radek Pietruszka /PAP

Narady edukacyjne to miałyby być otwarte spotkania z udziałem rodziców, samorządowców, nauczycieli i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Zgodnie z deklaracją związku rozmowy miałyby dotyczyć przyszłości, a nie tego jak jest teraz. Tutaj nie ma co kopać leżącego, patrząc na propozycje i działania minister Zalewskiej. Chcemy wspólnie z tymi, którzy są najbardziej zainteresowani pomyśleć o szkole przyszłości, o autonomii tej szkoły, o treściach edukacyjnych - mówi RMF FM prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz.

Przestrzeń szkolna miałaby być lepszym miejscem do rozmów. Chcemy w środowisku bardziej przyjaznym niż stadion narodowy rozmawiać o szkole - mówi szef prezes ZNP. 

Związek chce wnioski z tych narad wykorzystać podczas swojego okrągłego stołu. Posiedzenie w ramach poszerzonego składu Rady Dialogu Społecznego miałoby zgodnie z propozycją ZNP odbyć się 24 czerwca. 

Związkowcy nie biorą udziału w okrągłym oświatowym stole zorganizowanym przez ministerstwo edukacji. Trzecia tura rozmów w ramach tej inicjatywy odbywała się w piątek z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniejsze sesje miały miejsce 26 i 30 kwietnia na stadionie narodowym.

Opracowanie: