Zmarł kard. Marian Jaworski - przyjaciel św. Jana Pawła II, były metropolita lwowski, pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i honorowy obywatel stolicy Małopolski. Miał 94 lata.

Jak przypomina na stronach internetowych Archidiecezji Krakowskiej jej biuro prasowe, Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 roku we Lwowie i tam rozpoczął swą drogę do kapłaństwa.

Święcenia przyjął w roku 1950 z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez wiele lat oddawał się pracy naukowo-dydaktycznej: pełnił obowiązki profesora seminariów duchownych w Krakowie, sekretarza Rady Naukowej Episkopatu Polski i dziekana Wydziału Teologicznego w Krakowie. Po przekształceniu tego ostatniego w Papieską Akademię Teologiczną, co nastąpiło w 1981 roku, był jej wykładowcą i pierwszym rektorem.

W 1984 roku Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem apostolskim polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Sakrę biskupią Marian Jaworski przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego.

W 1991 roku został metropolitą lwowskim, a rok później wybrano go przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. W latach 1996-98 był także administratorem apostolskim Diecezji Łuckiej.

W 1998 roku Jan Paweł II mianował abp. Mariana Jaworskiego kardynałem in pectore, a trzy lata później ogłosił jego nominację.

Kardynał - jak czytamy na stronach Archidiecezji Krakowskiej - szczególną troską otaczał utworzone we Lwowie seminarium duchowne, sprawę powołań kapłańskich oraz remonty i budowę kościołów.

Kard. Marian Jaworski przyjaźnił się z Janem Pawłem II, który przy wielu okazjach wyrażał swoje uznanie dla kardynała za jego pracę kapłańską i profesorską oraz ogromny wkład w rozwój nauki katolickiej.

Jako bliski przyjaciel papieża Polaka kard. Jaworski udzielił mu przed śmiercią sakramentu namaszczenia chorych.

Postanowieniem z dnia 19 stycznia 2017 roku, "w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich oraz pogłębiania dialogu ekumenicznego, za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii" prezydent Andrzej Duda odznaczył kard. Mariana Jaworskiego Orderem Orła Białego.

Kardynał był doktorem honoris causa m.in. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2006 roku był honorowym obywatelem Krakowa, gdzie mieszkał od momentu przejścia na emeryturę w 2008.

Gdy w 70. rocznicę swoich święceń kapłańskich - 25 czerwca tego roku - kard. Marian Jaworski sprawował mszę w katedrze na Wawelu, podkreślił, że słowa jego biskupiej dewizy - "Dla mnie żyć to Chrystus" - były dla niego przewodnim hasłem całego kapłańskiego życia.

Dodał wówczas, że jego duchowym przewodnikiem był, poza polskimi świętymi, Romano Guardini, teolog i filozof.

Zapytany zaś o to, co powiedziałby kandydatom do kapłaństwa, kard. Marian Jaworski odparł: "Jeśli ktoś myśli tak, jak św. Siostra Faustyna, to wie, że jedyna wielka miłość to oddanie się Panu Jezusowi. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś to zrozumie, to pojmie równocześnie, dlaczego trzeba być kapłanem i służyć ludziom".

Źródło: Archidiecezja Krakowska