Minę i bombę z dna Zatoki Pomorskiej zniszczyli marynarze Marynarki Wojennej. Na niewybuchy z czasów II wojny światowej natrafiono w czasie budowy gazoportu w Świnoujściu.

Według ustaleń MW jednym z ładunków była mina morska produkcji angielskiej. Całkowita masa ładunku wypełniającego minę miała około 425 kg. Drugim niewybuchem była amerykańska bomba burząca, której ładunek wybuchowy ważył ok. 270 kg. Oba niewybuchy znaleziono na głębokości 8 metrów w odległości około 100 m od falochronu powstającego gazoportu.

Niewypały podjęto z dna morskiego i przetransportowano na poligon morski, 19 mil morskich na północ od Świnoujścia, gdzie je zdetonowano. Podczas akcji neutralizacji znaleziska ze względu bezpieczeństwa MW współpracowała m.in. ze służbami niemieckimi.

Okręty obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej (trałowce i niszczyciele min) oraz grupy nurków minerów MW to jednostki wyspecjalizowane do prowadzenia operacji poszukiwania, wykrywania i niszczenia niebezpiecznych obiektów zalegających w wodzie. Grupy nurków minerów i saperzy MW interweniują również w głębi lądu. Rocznie takich interwencji jest ponad sto.