W Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego. Chodzi o przekroczenie uprawnień przy zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rezygnacja wiceprezesów olsztyńskiego sądu rejonowego. Pokłosie sprawy Juszczyszyna 

Przypomnijmy, że to sędzia Juszczyszyn domagał się ujawnienia list poparcia do nowej KRS. Śledczy rozpatrują teraz ten wniosek. 

Rezygnacja wiceprezesów olsztyńskiego sądu rejonowego

Wczoraj rezygnację z zajmowanych funkcji złożyło dwoje wiceprezesów Sądu Rejonowego w Olsztynie - sędziowie Anna Szczepańska i Krzysztof Krygielski.

Sędzia Krzysztof Krygielski w rozmowie powiedział, że jego decyzja ma związek z poniedziałkowymi uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego. W uchwałach tych sędziowie wzywali do rezygnacji z funkcji prezesa sądu Macieja Nawackiego. Sędzia Anna Szczepańska odmówiła podania powodów swojej decyzji.

Juszczyszyn zawieszony. Wcześniej chciał ujawnienia list poparcia dla kandydatów do nowej KRS

W miniony piątek prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki wydał zarządzenie, na mocy którego - ze skutkiem natychmiastowym - na miesiąc zawiesił sędziego Pawła Juszczyszyna w wykonywaniu obowiązków. Zarządzenie to zostało przekazane Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i ona zdecyduje, czy przedłuży okres zawieszenia, czy nie. Kilka godzin wcześniej rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab poinformował, że przeciwko sędziemu Juszczyszynowi wszczęto w czwartek postępowanie dyscyplinarne. Jego zdaniem, sędzia ten uchybił godności urzędu.

Po tym, gdy sędzia Juszczyszyn zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, został odwołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę z delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego z sądu rejonowego. Ministerstwo Sprawiedliwości nie uzasadniło powodów cofnięcia tej delegacji. Resort podał jedynie podstawę prawną swojej decyzji - art. 70 ustawy o ustroju sądów powszechnych, który mówi o tym, że MS w każdej chwili może cofnąć sędziemu delegację.

Po cofnięciu delegacji sędzia Juszczyszyn wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że prawo stron do rzetelnego procesu jest dla niego ważniejsze od jego sytuacji zawodowej. Sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę. Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie - powiedział sędzia.

W miniony weekend - w związku z wydarzeniami w olsztyńskim sądzie - przed sądami w całym kraju odbyły się manifestacje. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Demonstracje po zawieszeniu Juszczyszyna: My nie możemy ulegać naciskom 

Opracowanie: