W roku szkolnym 2018/2019 koniec roku szkolnego przypada na piątek 21 czerwca. Dzień wcześniej uczniowie będą mieli wolne, ponieważ w kalendarzu wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tzw. Boże Ciało. Czy uczniowie będą mogli wcześniej odebrać świadectwa?

W roku szkolnym 2018/2019 koniec roku szkolnego przypada na piątek 21 czerwca. Dzień wcześniej uczniowie będą mieli wolne, ponieważ w kalendarzu wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tzw. Boże Ciało. Czy uczniowie będą mogli wcześniej odebrać świadectwa?
Zdjęcie ilustracyjne /Krzysztof Kot /RMF FM

Komunikat w tej sprawie wydało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czytamy w nim, że data zakończenia roku szkolnego nie zostanie zmieniona: "W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek, 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona" - czytamy.

Ministerstwo przypomina też, że dyrektorzy szkół nie mogą przesunąć zakończenia roku na inny dzień. "Ponadto data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest też, na mocy odrębnych przepisów (rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych), datą wydania uczniom świadectw. Zatem dzień ten nie może być ustalony przez dyrektora szkoły jako dzień wolny" - głosi oświadczenie.

Jako podstawę prawną takiej decyzji, MEN podaje rozporządzenie ministra w sprawie organizacji roku szkolnego. "Data zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach jest określona w przepisach § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), który stanowi, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.".

(ag)