25 pacjentów stacji dializ w Ostrowie Wielkopolskim, którzy zakazili się tam żółtaczką typu C, zapowiada złożenie pozwów przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń w Warszawie. Minął już termin przewidziany na załatwienie złożonych przez nich wniosków o odszkodowania.

PZU na razie nie odnosi się do sprawy. Pierwsze pozwy wpłyną do Sądu Okręgowego w Kaliszu już w poniedziałek.

Reprezentant chorych będzie żądać dla zakażonych przyznania zadośćuczynień za skutki choroby w kwocie od 80 do 200 tys. zł, przyznania świadczeń rentowych oraz pokrycia kosztów leczenia interferonem (najskuteczniejszy lek spowalniający skutki zakażenia żółtaczką).

W sumie w ostrowskiej stacji zakaziło się 49 pacjentów.