Arcybiskup Stanisław Wielgus to tajny współpracownik SB o pseudonimie "Grey" - dowiedział się "Wprost". Tygodnik na swojej stronie internetowej informuje, że wśród zgromadzonych w IPN dokumentów dotyczących nowego metropolity warszawskiego znajduje się zobowiązanie do współpracy z wywiadem PRL.

Dokument pochodzi z 1973 roku. Stanisław Wielgus zobowiązał się w nim do przekazywania wywiadowi wszelkich informacji dotyczących polskich księży przebywających za granicą.

Jeżeli informacje tygodnika na temat przeszłości arcybiskupa Wielgusa się potwierdzą, wtedy niewątpliwie złoży on rezygnację z urzędu metropolity warszawskiego - uważa redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" ksiądz Adam Boniecki.