"Jesteśmy zdziwieni tą decyzją, przed 1 września wprowadza ona niepotrzebny chaos" - mówi RMF FM Maciej Buczkowski, zastępca Biura Prezydenta Miasta Gdańska. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poinformował, że wojewoda pomorski przekazał w zarządzanie Muzeum działkę na Westerplatte, na której znajduje się Pomnik Obrońców Wybrzeża i na której organizowane są coroczne uroczystości 1 września 1939 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

W rozmowie z reporterem RMF FM Kubą Kaługa, Maciej Buczkowski z Biura Prezydenta Miasta Gdańsk powiedział, że taka decyzja i tempo jej wydania może rodzić wrażenie, iż chodzi wyłącznie o przejęcie uroczystości 1 września. Od ponad 20 lat organizowało je miasto, w większości wspólnie z wojskiem.

Niedawno minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że w tym roku organizatorem uroczystości będzie wojsko, ale teren wciąż należał do miasta. Do teraz.

 

Buczkowski zauważa jednak, że specustawa, na mocy której zmieniono zarządcę terenu, dotyczyła wyłącznie ewentualnych przyszłych inwestycji na Westerplatte a nie organizowania tam obchodów 1 września. Dodaje, że wojewoda miał 60 dni na podjęcie decyzji, a zrobił to kilka dni po tym, jak miasto przedstawiło swoją opinię w tej sprawie, wskazując na błędy formalne w samym wniosku. Warto zauważyć też, że wniosek Muzeum II Wojny Światowej dotyczy jedynie budowy niewielkiego postumentu na terenie Westerplatte, a nie zapowiadanych ponad rok temu dużych inwestycji związanych z budową nowego muzeum.

Miasto na razie samej decyzji wojewody jeszcze nie dostało, nie wiadomo, czy będzie dalej próbowało organizować obchody 1 września, na które zaprosiło już chociażby prezydenta, premiera czy wspomnianego szefa MON.

Jednakże dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Karol Nawrocki już oświadczył, że nie ma prawnej możliwości, by miasto Gdańsk zorganizowało 1 września na Westerplatte obchody.

Przypominał, że on sam, odkąd został dyrektorem MIIWŚ, wielokrotnie wygłaszał opinię, że "przygotowanie uroczystości powinno przypaść Ministerstwu Obrony Narodowej". "Żołnierz polski jest na Westerplatte gospodarzem, państwo polskie jest na Westerplatte gospodarzem, krew polskiego żołnierza wsiąkła w półwysep Westerplatte" - mówił Nawrocki.

Dodał, że Muzeum, którym zarządza, będzie współorganizatorem uroczystości.

W sierpniu ubiegłego roku uchwalona została specustawa w sprawie budowy na terenie gdańskiego półwyspu Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Celem ustawy było m.in. przejecie przez Skarb Państwa i przekazanie placówce w zarząd placówce terenów będącym w gestii m.in. wojska, Straży Granicznej i miasta Gdańska. Piątkowa decyzja wojewody pomorskiego jest pierwszym efektem specustawy.

Przeciwko przekazaniu miejskich terenów na Westerplatte pod kuratelę państwa protestowały władze Gdańska oraz liczni przedstawiciele świata naukowców, muzealników i dziennikarzy.