Więźniowie z zakładu karnego w Nowym Sączu sadzą drzewa w okolicy Palenicy Białczyńskiej przy szlaku do Morskiego Oka w Tatrach. Dziś kończy się trwająca od piątku akcja zalesiania. Grupa blisko 20 osadzonych była dowożona w Tatry codziennie, od piątku.

Więźniowie mieli do posadzenia 7 tys. 200 sztuk sadzonek jodły i buka na powierzchni 3,3 hektara.

Bardzo cenimy sobie pracę więźniów, bo są sumienni i rzetelni. To już piąty rok naszej współpracy. Więźniowie w zamian za swoją pracę mają okazję do podziwiania przyrody, zabieramy ich nad Morskie Oko, bo wielu z nich nawet nie widziało tego pięknego zakątka Tatr. Są oni też edukowani z zakresu ochrony przyrody. Sami mówią, że dzięki pracy w parku narodowym, szybciej i milej mija czas i jest to z pewnością przyjemniejsze niż siedzenie w murach więziennych, albo praca w sortowni odpadów - powiedział PAP Michał Stopka-Walkosz z działu ochrony przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Więźniowie swoją pracę na terenie Tatr wykonują na mocy porozumienia zawartego w 2011 r. pomiędzy Służbą Więzienną a władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego. W poprzednich latach osadzeni wykonywali naprawy ogrodzeń i pomieszczeń socjalnych, drobne remonty szlaków, udrażniali rowy melioracyjne oraz zbierali śmieci. Prace wykonywali w rejonie Morskiego Oka, Łysej Polany, Hali Gąsienicowej, Kuźnic i Kościeliska.

Jak wyjaśnił kpt. Łukasz Chruślicki, osadzeni uczestniczący pracach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego to grupa zatrudniona poza murami zakładu karnego w tzw. systemie bez konwojenta. Prace odbywają się pod nadzorem pracowników parku oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej.

(abs)