Warszawski Sąd Okręgowy uniewinnił byłą wiceminister finansów Halinę Wasilewską-Trenkner w sprawie budowy Laboratorium Frakcjonowania Osocza w Mielcu. Była wiceminister, a obecnie członek Rady Polityki Pieniężnej, została oskarżona w czerwcu ubiegłego roku.

Według prokuratury, jako podsekretarz stanu nie dopełniła obowiązków w zakresie spraw majątkowych Skarbu Państwa przy udzielaniu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. Parafowała w czerwcu 1997 roku projekt umowy o udzieleniu poręczenia między ministrem finansów, działającym w imieniu Skarbu Państwa, a Laboratorium Frakcjonowania Osocza, co doprowadziło do udzielania gwarancji spółce.