Nie należy się spodziewać zwrotu stu procent wartości przedwojennych obligacji - zapowiada Jarosław Kaczyński. Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś, że papiery te nie są pozbawione wartości i zobowiązał Sejm do ustalenia zasad wypłacania roszczeń.

Według premiera kwestia obligacji może zostać rozwiązana "w ramach pakietu spraw reprywatyzacyjnych".

Wartość tych papierów to dzisiaj mniej więcej miliard złotych. To tylko szacunki stowarzyszenia właścicieli przedwojennych obligacji Skarbu Państwa. Trudno o oficjalne i pełne zestawienie. Wiele dokumentów w czasie wojny i po niej uległo zniszczeniu.

Stowarzyszenie twierdzi, że w rękach Polaków jest około 5 procent tych papierów. Właściciele obligacji zarzucali wcześniej państwu, że nie realizowało ono zaciągniętych wiele lat temu zobowiązań. Teraz po orzeczeniu trybunału, państwo będzie wreszcie musiało zająć się załatwieniem tej sprawy.

Trybunał orzekł, że Sejm ma rok na nowelizację przepisów, która pozwoli określać wartość roszczeń właścicieli przedwojennych obligacji. Jeśli tego nie uczyni, osoby te będą mogły zwrócić się do sądów o określenie kwoty należności. Wyrok trybunału jest ostateczny.