W tym roku wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego przypada w piątek. Tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, nie tylko ze względu na tradycję, ale również według litery kościelnego prawa – powiedział rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak SJ.

W informacji przekazanej przez biuro prasowe Episkopatu wyjaśniono, że według przepisów prawa kanonicznego w Wigilię nie ma obowiązku zachowania postu. Jego praktyka w Polsce wynika z tradycji.

Jednak w związku z tym, że "w tym roku Wigilia Bożego Narodzenia przypada w piątek, który w Kościele jest dniem pokutnym, 24 grudnia należy zachować post nie tylko ze względu na tradycję, ale również ze względu na literę kościelnego prawa" - podkreślił ks. Gęsiak.

Rzecznik KEP wyjaśnił, że "piątkowa wstrzemięźliwość obowiązuje cały dzień i nie jest znoszona przez obchody liturgiczne należące do następnego dnia".

Zaznaczył, że należy rozróżnić dwa porządki: liturgiczny (formularze) oraz prawny (dzień pokutny). Oznacza to, że 24 grudnia w piątek do godz. 24.00 trwa dzień pokutny - wskazał ks. Gęsiak.

Co z sylwestrem?

Dodał, że podobnie będzie z dniem - 31 grudnia br., który także wypada w piątek przed przypadającą 1 stycznia uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

"Tego dnia również obowiązuje post, jednak należy się spodziewać, że poszczególni biskupi diecezjalni ogłoszą na terenie swoich diecezji dyspensy" - tłumaczy rzecznik KEP.

Przypomniał, że zgodnie z tekstem uchwały KEP z 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią, "wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251)". Prawo wskazuje również, że "wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia". "Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego" - dodał rzecznik KEP.