W Jugosławii kolejne protesty przeciwko Slobodanowi Miloszeviciowi.

Około dwóch tysięcy zwolenników opozycji zebrało się na wiecu w

Zrenjaninie, drugim co do wielkości mieście serbskiej prowincji

Wojwodiny, domagając się ustąpienia prezydenta Jugosławii. Lider Partii

Demokratycznej Zoran Djindjić powiedział do zebranych, że "Miloszević

musi odejść, jeśli Serbia ma żyć". Według agencji Beta, po kilkaset

zwolenników opozycji zebrało się także na trzech innych wiecach w

Kragujevacu, Leskovacu i Uzicach.