Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Zmiany przewidują m.in. wprowadzenie audytu zewnętrznego izby. Prezes NIK Jacek Jezierski, który od początku podkreślał, że jest przeciwny nowelizacji, cieszył się z faktu, że upadła poprawka dotycząca powoływania wiceprezesów.

Te głosowania pokazały, że udały się jedną z bardzo istotnych poprawek uzgodnić, a dotyczy ona powoływania wicperezesów bez wniosków prezesa. Ta poprawka wyleciała, tzn. został stan dotychczasowy - stwierdził w Sejmie Jacek Jezierski.

Znowelizowana ustawa trafi teraz do Senatu. Julia Pitera z PO liczy, że wyższa izba parlamentu przywróci poprawkę o trybie powoływania wiceprezesów NIK.