Co piąta urzędniczka ministerstwa pracy miała poczucie długotrwałego upokarzania lub gnębienia przez przełożonych bądź inne osoby z pracy - wynika z badania "Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej", przeprowadzonego w ramach projektu "Gender Index". Do raportu dotarł "Dziennik".

Celem badania było sprawdzenie, jak w resorcie pracy realizowana jest zasada równości płci. Wzięło w nim udział 34 mężczyzn i 124 kobiety zatrudnione w urzędzie.

Cztery kobiety przyznały, że spotkały się z niestosownymi propozycjami o charakterze seksualnym. Ponad 60 procent przebadanych kobiet przyznało, że nie wiedziałoby, do kogo się zwrócić z problemem molestowania czy mobbingu. W resorcie nie organizowano szkoleń o przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Pod koniec września ubiegłego roku ministerstwo zatrudniało 778 osób, 74 procent z nich to kobiety.