Uratujmy Święta! Zakończyła się 24. Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepach w dniach 23 do 28 listopada. Do 20 grudnia przedłużono zbiórkę w wirtualnym sklepie Banków Żywności www.zbiorkazywnosci.pl.

Zbiórka w sklepach odbyła się po raz pierwszy bez udziału wolontariuszy. Przełożyło się to na końcowy rezultat zbiórki koszykowej w sklepach Krakowa i Małopolski. Całość akcji odbywała się w ograniczony sposób ze względu na pandemię. Porównując wyniki do zeszłego roku zebrano około 1/5 zebranej żywności w roku ubiegłym. W samym Krakowie 4 227 kg wobec 32 000 kg z ubiegłego roku.

sklepie internetowym zebrano darowizny na rzecz akcji  Banku Żywności w Krakowie w kwocie prawie 10 000 zł co w przeliczeniu na żywność daje liczbę 2 500 kg. Zostanie ona zakupiona za całość zebranych środków. Datki przekazało 188 osób.

W całej Polsce Banki Żywności zebrały w zbiórce internetowej ponad 60 000 zł. Jedna szósta wpłat dotyczy Małopolski.

Wszystkim, którzy wsparli Świąteczną Zbiórkę Żywności w sklepach i Internecie Bank Żywności w Krakowie składa najserdeczniejsze podziękowania.

Potrzeby zgłoszone Bankowi Żywności w Krakowie są jednak dużo większe niż efekt zbiórki. Z tego powodu zdecydowano się przedłużyć działanie wirtualnego sklepu www.zbiorkazywnosci.pl  do 20 grudnia. Organizatorzy akcji apelują o darowizny oraz  dokonywanie wpłat jeszcze przed 7 grudnia. Ma wtedy ruszyć dystrybucja zakupionej i zebranej żywności. Zostanie ona dostarczona potrzebującym poprzez mające ich pod swoją opieką krakowskie i małopolskie organizacje dobroczynne.

Każdy datek może uratować czyjeś Święta. #UratujemyŚwięta?!