Na górze Syjon w Jerozolimie istnieje jedyne chyba na świecie miejsce, gdzie w tym samym budynku znajdują się sanktuaria trzech głównych religii monoteistycznych. Na parterze - żydowski grób Dawida, na piętrze - chrześcijański Wieczernik, a nad nimi, na dachu - minaret islamskiego meczetu.

W Hajfie na północy Izraela już po raz 12. odbywa się „Festiwal Trzech Religii”. Barwne festyny z okazji świąt Bożego Narodzenia, żydowskiej Chanuki i islamskiego Ramadanu organizowane są we wszystkie weekendy grudnia. czytaj więcej

Jerozolima to święte miasto judaizmu; chrześcijaństwa i islamu. To tutaj właśnie na wzgórzu Syjon, zwanym też Ofel, położone było Miasto Dawida, pierwotne miejsce pałacu oraz grobowca tego wielkiego monarchy. Na wycieczkę po górze Syjon wybrał się bliskowschodni korespondent RMF, Eli Barbur. Posłuchaj: