UEFA nie zgadza się na zmianę w składzie polskiej delegacji na kongres Europejskiej Unii Piłkarskiej. Wczoraj kurator PZPN zastąpił sekretarza generalnego związku Zdzisława Kręcinę wiceprzewodniczącym komisji zagranicznej PZPN Ryszardem Czarneckim.

Czarnecki może uczestniczyć w jutrzejszym kongresie UEFA w Duesseldorfie, ale jedynie w roli obserwatora.