UEFA nie zgadza się na zmianę w składzie polskiej delegacji na kongres Europejskiej Unii Piłkarskiej. Wczoraj kurator PZPN zastąpił sekretarza generalnego związku Zdzisława Kręcinę wiceprzewodniczącym komisji zagranicznej PZPN Ryszardem Czarneckim.

UEFA nie wyklucza wysłania do Polski swoich przedstawicieli, którzy mogliby poznać szczegóły zarzutów korupcyjnych przedstawianych PZPN-owi przez ministra sportu. Rzecznik federacji William Gaillard zastrzega jednak, że Tomasz Lipiec nie dostanie odpowiedzi na swoje zaproszenie od razu. czytaj więcej

Czarnecki może uczestniczyć w jutrzejszym kongresie UEFA w Duesseldorfie, ale jedynie w roli obserwatora.