Sopot stworzył nową grupę, która w trakcie letniego sezonu będzie czuwała nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta i gości. Nowoutworzona grupa to sześć osób wyszkolonych jak antyterroryści, przygotowanych także do pracy na wodzie i dysponujących niezwykłym wyposażeniem.

Utworzenie zespołu jest bardzo ważne, ponieważ w czasie wakacji liczba turystów przekracza wielokrotnie liczbę mieszkańców miasta, a wraz z tym radykalnie wzrasta też liczba przestępstw. Funkcjonariusze do swojej dyspozycji będą mieli m.in. broń długą, motorówkę oraz radiowozy – oznakowane i nieoznakowane - wymienia rzecznik sopockiej policji Magdalena Sroka.

Turyści, choć nie odczuwają potrzeby dodatkowej opieki, uważają, że każdy akt opieki nad turystami jest mile widziany. Zdania są jednak podzielone: