Emeryci i renciści otrzymają w tym roku jednorazowo 1100 złotych brutto, czyli na rękę 888 złotych i 25 groszy: ustawę ws. "trzynastej emerytury" uchwalił właśnie Sejm. Pieniądze będą wypłacane wraz z majowymi świadczeniami. Przed głosowaniem minister Elżbieta Rafalska odniosła się do uwag posłów, którzy zwracali uwagę na zbieżność terminów wypłaty "trzynastki" i wyborów do Parlamentu Europejskiego. "Dlaczego maj? Bo w tym miesiącu mamy też najpiękniejsze święto matki (...) a następnego dnia mamy Dzień Ojca" - wyjaśniła.

Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu "Emerytura plus" głosowało 396 posłów, 3 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Rozstrzygnięcie posłowie Zjednoczonej Prawicy przyjęli oklaskami na stojąco.

Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Przewidywały one m.in., że "trzynasta emerytura" byłaby wypłacana corocznie i waloryzowana.

Zgodnie z ustawą, świadczenie otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych, a także osoby pobierające tzw. matczyną emeryturę - jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia.

Generalnie pieniądze w ramach "Emerytury plus" będą wypłacane wraz z majową emeryturą lub rentą. Pod koniec marca minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaznaczała jednak, że "w związku z tym, że 1 maja mamy święto, część z tych osób może otrzymać to świadczenie w ostatnich dniach kwietnia". Ale będą również te świadczenia, które będą wypłacone na początku czerwca - dotyczy to np. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, bo wtedy one są wypłacane - czy jeżeli są wypłacane kwartalnie - to na początku lipca - wyjaśniała.

Świadczenie trafi do blisko 7 mln emerytów i ponad 2,5 mln rencistów.

Koszt wypłaty tych jednorazowych świadczeń to 10,8 mld złotych.

Elżbieta Rafalska: "Dlaczego maj? Bo w tym miesiącu mamy też najpiękniejsze święto matki"

Przed głosowaniem minister Rafalska podkreślała, że rząd Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie 3,5 roku stosował różne mechanizmy wspierania emerytów i rencistów.

Skokowo podnieśliśmy minimalną emeryturę o 13 procent. W tym roku zastosowaliśmy waloryzację kwotowo-procentową. Około 7 mln emerytów otrzymało wyższe środki, niż wynikało ze wskaźnika waloryzacji - mówiła.

Nie stawiajcie nam zarzutu, że zapominamy o starszych osobach, bo to jest nieprawda - podkreśliła.

Rafalska odniosła się także do pytań posłów, którzy zwracali uwagę, że wypłata "trzynastej emerytury" zbiega się w czasie z zaplanowanymi na 23 maja wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Pada tu pytanie co do manipulacji terminami. One są takie jak terminy wypłat respektowane i stosowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - stwierdziła.

Dlaczego maj? Bo w tym miesiącu mamy też najpiękniejsze święto matki. Nasze kochane mamy, które są w wieku emerytalnym, dostaną to świadczenie. A następnego dnia mamy Dzień Ojca, nasi ojcowie również dostaną to świadczenie - mówiła minister.

Jak dodała, "tak się w tym roku zbiegło, że święto, które jest co roku, nakłada się akurat z tymi wyborami, które odbywają się rzadko".

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej podziękowała również prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, odwołując się do tzw. piątki Kaczyńskiego, czyli pięciu propozycji programowych, ogłoszonych przez lidera PiS pod koniec lutego podczas konwencji jego partii w Warszawie.

W tej piątce propozycji była ta, na którą czekały miliony polskich emerytów: to jest propozycja otrzymania raz w roku dodatkowego wsparcia - podkreśliła Elżbieta Rafalska.