Ogromne problemy finansowe Hospicjum imienia świętego Łazarza w Krakowie. Z powodu pandemii placówka musiała zawiesić wiele akcji w tym m.in. coroczne ,,Pola Nadziei". To oznacza, że brakuje darczyńców i datków. „Pieniądze mogą nam się skończyć do końca roku” - mówi Jolanta Stokłosa z hospicjum.

Społeczeństwo wspierało nas od lat. Hospicjum miało tak wiernych przyjaciół, że mimo trudnych chwil zawsze potrafiliśmy przetrwać, dlatego też w tym trudnym okresie, z takim wielkim bólem widzimy, że jeżeli wydamy nasze oszczędności to od stycznia będzie wielki problem - zaznaczyła Stokłosa w rozmowie z reporterem RMF FM.

Obecna sytuacja opieki hospicyjnej nie jest prosta. Kampania "Pola Nadziei", która od 1998 roku przynosiła część funduszy na działalność Towarzystwa niestety odbywa się w tym roku tylko w internecie. Odbywają się jeszcze kwesty wolontariuszy na pogrzebach, na których wolą zmarłych lub rodziny zamiast kwiatów jest ofiarowywana pomoc hospicjum.

"Staramy się, aby chorym nie brakowało"

"Pomimo tych trudnych warunków trwamy, ale bardzo potrzebujemy finansowego wsparcia dla profesjonalnej hospicyjnej opieki. Hospicjum stacjonarne, choć z wielkimi rygorami sanitarnymi, przyjmuje chorych. Lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i rehabilitanci oraz opiekunowie medyczni niosą potrzebną profesjonalną pomoc. Ksiądz Kapelan codziennie odprawia Mszę św. w kaplicy hospicyjnej i odwiedza chorych, przynosząc Pana Jezusa i udzielając Sakramenty. Trwa bez przeszkód praca kuchni, która każdego dnia przygotowuje dla pacjentów 5 posiłków. Pion Administracyjno - Gospodarczy i Zarządu stara się, aby do opieki nad chorym nie zabrakło niczego, co jest konieczne do jej realizacji. Zespoły Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej są w stałym  kontakcie, nie tylko telefonicznym z chorymi, odbywając w miarę potrzeb wizyty w ich rodzinnych domach. Bez pomocy nie pozostali także przewlekle chorzy. Zarówno personel medyczny jak i wolontariusze starają się, aby nie odczuwali osamotnienia" - pisze w apelu hospicjum im. św. Łazarza

Od czterdziestu lat zespoły Hospicjum św. Łazarza  obejmują chorego całościową opieką: medyczną, duchową, socjalną oraz zapewniają pomoc i wsparcie ich bliskim. W dobie panowania pandemii hospicjum ma bardzo małe możliwości pozyskania dodatkowych środków, dlatego też prowadzenie opieki hospicyjnej jest poważnie zagrożone.

"Służba człowiekowi w ostatnich tygodniach i dniach życia może być kontynuowana w sytuacji pandemii tylko dzięki Ludziom Dobrej Woli, którzy swoim wsparciem finansowym czynicie tak wiele dla Hospicjum św. Łazarza,  że może ono trwać. Za nieocenioną pomoc cała społeczność Hospicjum św. Łazarza z całego serca pięknie dziękuje. Dziękujemy nie tylko za pamięć o chorych, ale za to też, że jesteście Państwo z nami. Ta obecność daje nam siłę i wiarę, że Hospicjum przetrwa ten trudny czas i będzie mogło zawsze służyć tym, którzy potrzebują jego opieki" - zaznacza hospicjum.

Jak można wspomóc Hospicjum św. Łazarza?1. Przekazanie darowizny poprzez  wpłaty na konta bankowe TPCh "Hospicjum im. św. Łazarza":

Bank Pekao S.A. nr 38 1240 1431 1111 0000 0976 3744

Alior Bank nr 92 2490 0005 0000 4530 9034 8688

2.  Wpłaty on-line na stronach:

www.hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka/

www.pomagam.pl/pola-nadziei/