Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć przystąpienia do tegorocznego egzaminu adwokackiego bez wcześniejszego odbycia aplikacji, mogą przystąpić do niego na dotychczasowych zasadach - zapewnia Trybunał Konstytucyjny.

Tydzień temu trybunał zakwestionował niektóre przepisy nowelizacji ustawy o adwokaturze, chodzi m.in. o zapis dopuszczający do egzaminu zawodowego osoby, które nie odbyły aplikacji, ale przez co najmniej pięć lat świadczyły usługi na przykład doradztwa prawnego.

W związku z tym, że egzamin rozpoczął się jednak przed ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw wszystkie osoby, które przystępują do niego a nie odbyły aplikacji mogą zdać go na dotychczasowych zasadach.

Przypomnijmy, po orzeczeniu TK Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że aby najszerzej otworzyć dostęp do zawodów prawniczych, będzie dążyć do zmiany konstytucji.

W poniedziałek prezes TK Marek Safjan zaapelował do prezydenta Lecha Kaczyńskiego o zajęcie stanowiska w sprawie krytykowania przez najwyższych urzędników państwa orzeczenia Trybunału. Podkreślił też, że taka krytyka jest psuciem państwa, psuciem demokracji oraz świadomości prawnej i konstytucyjnej obywateli.