Naszą odpowiedzialnością jest naszej ojczyzny strzec jak źrenicy oka, ale też łagodzić spory, budować wspólnotę i jednoczyć się - mówiła w piątek wicepremier Beata Szydło, która wzięła udział w krakowskich obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja.

"Cieszymy się wolnością, niepodległością, suwerennością. Polska jest częścią Unii Europejskiej, jesteśmy z tego dumni. To wielkie osiągnięcie i wielkie marzenia wielu pokoleń" - mówiła w piątek w Krakowie wicepremier Beata Szydło.

Szydło wzięła udział w krakowskich obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Jak podkreśliła, "wiemy doskonale i zdajemy sobie sprawę z tego, że choć żyjemy dziś w kraju pokoju, kraju bezpiecznym, to naszym obowiązkiem jest cały czas strzec tej wolności, niezawisłości, suwerenności".

I to jest obowiązek nas, współczesnych i kolejnych pokoleń Polaków - wskazała wicepremier. Podkreśliła również, że majowe święto powinno połączyć nas - tak, "byśmy pamiętali, że mimo różnic, sporów mamy jedną Polskę, jedną ojczyznę, a my wszyscy jesteśmy Polakami". I naszą odpowiedzialnością jest naszej ojczyzny strzec jak źrenicy oka, ale też naszą odpowiedzialnością jest łagodzić spory, budować wspólnotę i jednoczyć się - powiedziała.

"Im bardziej jesteśmy Polakami, tym bardziej jesteśmy Europejczykami"

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zauważył "wyzwania stojące przed naszym pokoleniem", wśród których wymienił nowoczesną i innowacyjną gospodarkę, silne państwo, oraz prężnie rozwijające się społeczeństwo. Od 15 lat ten rozwój odbywa się w ramach Unii Europejskiej (...), to jest wielka szansa dla Polski, ale też całej Europy, bo Europa na powrót jest zjednoczona - mówił Gowin.

Jak podkreślił, "dla nas, Polaków równie ważny jest wektor równości". Chcemy, żeby to była Europa zjednoczona i równocześnie Europa równych szans, równych narodów - tak jak była przemyślana przez jej ojców założycieli - dodał.

Mam na myśli konstytucyjne uregulowanie relacji między Polską a Unią Europejską - żeby te sprawy uporządkować, żeby ustabilizować obecność Polski w strukturach zjednoczonej Europy - wyjaśnił wicepremier. Wskazywał również, że należy "wyznaczyć granice suwerenności - takie, których nikomu naruszać nie wolno".  Jak dodał, chodzi o stabilizację obecności naszego kraju we wspólnocie oraz wyznaczenie granic ingerencji.

Jak wyjaśnił wicepremier, "takie rozdziały znajdują się w konstytucjach tych najsilniejszych państw europejskich, takich jak Francja czy Niemcy". "Ale też na przykład Viktor Orban wprowadził taki rozdział do konstytucji węgierskiej" - dodał.

Potrzebujemy jedności, równości, ale potrzebujemy też tego, żebyśmy byli bardziej Polakami. Im bardziej jesteśmy Polakami, tym bardziej jesteśmy Europejczykami - podkreślił.

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Krakowie

Krakowskie obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rozpoczęły się od mszy św. w intencji ojczyzny w katedrze wawelskiej, pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, abp. Marka Jędraszewskiego. Jak wskazywał on w homilii, dziś "znowu jesteśmy świadkami, ale także uczestnikami dramatu, który rozgrywa się między pragnieniem tego, co nasze, a tym, co musimy naszej matce dać z siebie".

To dramat, który odnosi się do Polski jako do naszego dobra wspólnego, w wymiarze zewnętrznym. Spór o miejsce suwerennej Polski w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza spór dotyczący tego, jaki mamy przyjąć - jako Polska - wymiar ideowy i moralny, a także polityczny i ekonomiczny, w którym ma żyć i rozwijać się Polska
- podkreślał abp Jędraszewski.

Abp Jędraszewski mówił także, że "konieczność dialogu zaczyna się od wzajemnego szacunku, a ten szacunek zaczyna się od gotowości przyjęcia obiektywnej prawdy, a nie fake newsów". Wzywał do odrzucenia sposobu myślenia, w myśl którego "polityka to kłamstwo, które szybko biegnie, bo trzeba je zastąpić kolejnym kłamstwem".

Tak prowadzona polityka uniemożliwia jakikolwiek dialog, jakiekolwiek porozumienie. Tak rozumiana polityka (...) usuwa możliwość jakiekolwiek sensownego porozumienia się, gdy chodzi o dobro ojczyzny - podkreślił abp Jędraszewski. Ocenił również, że "trzeba wrócić do ducha solidarności, solidaryzmu".

Po nabożeństwie wyruszył patriotyczny pochód, który z Wawelu przeszedł na pl. Matejki. Tam też - przed Grobem Nieznanego Żołnierza - zostały złożone wieńce. Złożono je także pod Krzyżem Katyńskim. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych oraz aktów nadania obywatelstwa polskiego. Wydarzenie zakończyła defilada.