Wszystkie szpitale w Małopolsce, w Łódzkiem, na Podlasiu, Śląsku i Dolnym Śląsku podpisały kontrakty z NFZ-tem na przyszły rok. Fiaskiem zakończyły się negocjacje placówek z Warmińsko-Mazurskiego. Tam bez kontraktów jest 11 szpitali. To powiatowe placówki, które wystąpiły wcześniej do funduszu o blisko 30 dodatkowych milionów złotych.

Aneksów nie podpisały: szpital w Ełku, Działdowie, Giżycku, Węgorzewie, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Mrągowie, Szczytnie, Bartoszycach, Piszu i Biskupcu. Nie zgodziły się na zaproponowane przez NFZ zmniejszenie środków na przyszpitalne przychodnie specjalistyczne, bo jak mówią - oznaczałoby to zmniejszenie dochodów całego szpitala w stosunku do dochodów tegorocznych. Posłuchaj relacji reportera RMF FM Andrzeja Piedziewicza:

A już w tym roku okazało się, że pieniędzy przewidzianych w kontraktach jest zbyt mało. Mimo to, pacjenci z tych miast - przynajmniej na razie - mogą spać spokojnie. Zgodnie z prawem, przez pierwsze dwa miesiące nowego roku usługi medyczne świadczone przez te szpitale będą refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na takich samych zasadach, jak w kończącym się roku 2009.

Co dalej? Najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego NFZ rozpisze konkursy na świadczenie usług szpitalnych w tych miastach, tak by pacjenci od marca mieli również zapewnioną opiekę medyczną.

Podlaskie szpitale podpisały kontrakty

Kontrakty z NFZ podpisały z kolei wszystkie podlaskie szpitale. Miały na to czas do północy. Jeszcze wczoraj dyrektorzy placówek wahali się, czy przystać na propozycje NFZ.

W Podlaskiem jest 37 szpitali, w tym 33 publiczne. Na świadczenia w przyszłym roku dostaną 800 mln zł, nominalnie o kilkanaście milionów złotych więcej niż w 2009 roku. Faktycznie jednak będą miały o kilkanaście milionów złotych mniej niż w kończącym się roku, bo fundusz będzie musiał opłacać nowe świadczenia, np. przeszczepy czy nowe programy terapeutyczne.

Na propozycje NFZ przystały też największe szpitale w regionie, m.in. trzy szpitale wojewódzkie podległe samorządowi województwa, uniwersytecki szpital kliniczny - najbardziej specjalistyczny i największy szpital w regionie.

Śląsk także z kontraktami

Także na Śląsku, prawie wszystkie ze stu szpitali podpisały kontrakty na przyszły rok. Negocjacje trwały niemal do ostatniej chwili. Jako ostatnie w regionie umowy podpisały szpitale miejskie w Częstochowie i Gliwicach. Największe śląskie szpitale już wcześniej zdecydowały, że podpiszą kontrakty. Na przyszły rok śląskie placówki medyczne otrzymały środki na poziomie 98,5 proc. finansowania w roku 2009. Niewykluczone jednak, że w ciągu roku środki te zostaną zwiększone.

Kontrakty podpisały także wszystkie placówki w Małopolsce i w Łódzkiem.