Dodatkowych 30 milionów złotych ma trafić z Narodowego Funduszu Zdrowia do szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dyrektorzy klinik dwa tygodnie temu odmówili podpisania kontraktów na przyszły rok, tłumacząc, że proponowane środki są niewystarczające. Teraz mówią, że są bliscy porozumienia. Na podpisanie umów mają czas do końca roku.

W środę przedstawiciele władz uczelni i dyrekcji szpitali spotkali się z urzędnikami NFZ. Fundusz poinformował, że po zwiększeniu ogólnej puli środków, jakie trafią do regionu na opiekę zdrowotną, przyszłoroczne zmniejszenie finansowania dla szpitali klinicznych, w porównaniu do bieżącego roku, sięgnie ponad 10,5 mln zł, wobec ok. 41 mln zł luki w poprzedniej propozycji.

Podczas spotkania poruszono również kwestię większej elastyczności w wydawaniu środków, aby dyrektorzy placówek mogli przesuwać pieniądze z niektórych pozycji kontraktu do innych, wymagających większego finansowania.

W bieżącym roku kontrakty śląskich szpitali klinicznych wyniosły łącznie około 570 mln zł. W pierwszej propozycji kontraktów na 2010 r. NFZ proponował finansowanie na poziomie 94 proc. tegorocznego. Obecne propozycje Funduszu dla szpitali mówią o 98,5 proc. finansowania, gdzie punktem odniesienia jest jednak nie budżet całego roku, a stan z kwietnia 2009 r.

Wciąż nie ma natomiast porozumienia na Warmii i Mazurach. Dyrektorzy szpitali twierdzą, że nie podpiszą kontraktów, bo plany finansowe warmińsko-mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wzrosły w stosunku do obecnych kontraktów niemal niezauważalnie. Posłuchaj relacji reportera RMF FM Andrzeja Piedziewicza: