Do końca kwietnia mają być gotowe wspólne, rządowo-związkowe założenia do projektu ustawy zmieniającej system emerytalny służb mundurowych. Nowy system ma objąć wszystkich funkcjonariuszy oraz wojskowych. To główne ustalenia spotkania związkowców z przedstawicielami rządu.

W spotkaniu w kancelarii premiera uczestniczyli przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Konwentu Dziekanów Wojska Polskiego oraz reprezentanci rządu m.in. odpowiadający za policję wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Adam Rapacki.

Dziś powołano sześć zespołów, które będą przygotowywać poszczególne elementy reformy. Co dwa tygodnie wszyscy mają się spotykać z ministrem Michałem Bonim.

Każdy z zespołów będzie zajmował się inną dziedziną. Ich prace będą dotyczyć: stażu pracy uprawniającego do świadczenia emerytalnego, wieku emerytalnego, a także sytuacji żołnierzy zatrudnionych na kontraktach w wojsku; wskaźnika wzrostu emerytury za każdy rok służby ponad limit stażu oraz podstawy wymiaru emerytury; przeglądu specjalnych dodatków i uprawnień w poszczególnych służbach mundurowych; systemu rentowego i orzecznictwa rentowego w służbach mundurowych; warunków łączenia emerytury i pracy; procesu ucywilnienia.

Podczas dzisiejszych rozmów przyjęto harmonogram prac, ale były też konkretne ustalenia, jak ma wyglądać nowy system po reformie - mówi szef związkowców Antoni Duda. Będzie utrzymany odrębny system emerytalny. Zostało to potwierdzone także dzisiaj. Nie mówimy o systemie ZUS-owskim, a odrębnym systemie służb mundurowych i nad jego modyfikacją będziemy rozmawiać.

Ten system ma obowiązywać tych, którzy przyjdą do służby po wejściu w życie nowelizacji - planowana jest na początek lub połowę przyszłego roku. Ci, którzy już służą będą mogli wybierać między nowym a starym systemem.

Obecnie na emeryturę można przejść po 15 latach pracy w służbach mundurowych bez względu na wiek. Według wstępnych propozycji funkcjonariusze mają nabywać uprawnienia emerytalne po 20 bądź po 25 latach służby. Pojawiają się też nieoficjalne informacje, że aby uzyskać te uprawnienia dodatkowo mundurowi będą musieli mieć skończone 55 lat.

Emerytura mundurowa zależy od wysokości ostatniej pensji oraz dodatków i nagród rocznych. Po 15 latach służby wynosi ona 40 proc. ostatniej pensji i za każdy dodatkowy rok rośnie o 2,6 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc.